இசை சுவடுகள்

  November 9, 2023    Admin


 

போதை மருந்தின் கோரப் பிடியிலிருந்து எம்மிமினம் காக்கும் மாபெரும் முயற்சியில் யாழ் மருத்துவ பீட பழைய மாணவசங்கம் , யாழ் மருத்துவ பீடம் மற்றும் , தாயக மருத்துவர்களுடன் இணைந்து முன்னெடுக்கும் பெரும் பணி !

இசைச்சுவடுகள் ( GERMANY) 2024 நிகழ்வில் பங்கேற்றப்பதன் மூலம் நீங்களும் இந்த நிதி திரட்டும் பணியில் பங்கேட்கலாம்.

இந்த நிகழ்வு எதிர்வரும் தை மாதம் 21ந் திகதி 2024, Dortmundல், நடைபெற உள்ளது.

இசைச்சுவடுகள் ( GERMANY) 2024 , இசை, நடனம் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிக்கு மேலதிகமாக திறமையான சமையல்காரர்களின் இந்திய, இலங்கை உணவுகளை வாங்கி சுவைத்து மகிழலாம்.

உங்கள் தாராளமான நன்கொடையானது மேற்குறித்த பணிக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும்.

This website uses cookies. Cookies remember you so we can give you a better online experience. Learn more I accept I refuse